Vi är glada att dela med dig av förbättringar i den senaste produktuppdateringen.
Vi introducerar …
Förbättrad bildexport
Mer kontroll för isometriska ritningar
Helt ny automatisk textfunktion
Ett enklare sätt att importera filer
Anpassningsbara enhetsinställningsalternativ
Exportera bilder. Exportera 2D-grafik och animationer blev bättre. Du kan nu styra de övergripande linjetyperna för exporterade bilder med vår nya linjeskalans multiplikator, som finns i dialogrutorna för exportalternativ.
Du kan göra dessa linjetyper tunnare. Även .png-bilder exporteras nu med öppenhet så att du kan se vad som ligger bakom materialet medan du komposerar.
Anpassningsbara enhetsinställningar. Har du någonsin behövt använda olika mätningar för en design? Nu kan din modell anpassas för att visa olika mätningar för både område och volym. Till exempel, i en modell av ett rum, kan du använda tum för vägg och fötter för volym. Tillgängliga enhetstyper: tum, fötter, millimeter, centimeter och meter.

LayOut

Isometrisk dimensionering. Det är nu möjligt att göra linjära dimensioner i linje med en isometrisk synvinkel. Den här är enorm! Eftersom en isometrisk ritning är en primär typ av ritning i LayOut, ville vi göra det jämnare och enklare. Du kan nu styra förlängningslinjer, gapavstånd och justera dimensioner med isometriska vinklar.

Call Now Button