Sketchup Kurs Deltagare (info) Antal –

kr

SketchUp är ett relativt enkelt program att komma igång med.

SketchUp är ett verktyg för skiss och modellering i 2D och 3D som ger ett snabbt resultat och en effektiv visuallisering av en mängd olika projekt.

Kurser och tid

Alla kurser är anpassade efter kundens önskemål över vad som kunden önskar rita i SketchUp.
Under kursen använder gärna ett av era verkliga projekt

Kursupplägg

Vi går igenom funktioner och verktyg som vi behöver känna till för att kunna skapa 3D-modeller.

Fokuserar undervisningen på praktiska övningar så att eleven snabbt går från teori till att skapa enkla 3D-modeller.

Eleven ser snabbt resultatet av sina övningar i SketchUp. Under kursen ger vi goda råd och tips som hjälper eleven att lyckas med att skapa digitala 3D-modeller

Plats

Där ni önskar, var som i världen, vi åker till er.

Kan även ta distansutbildning, via internet och skärmdelning.

Se referenser från kursdeltagare